پادکست دستورالعمل اجرای سیستم زمین در ساختمان‌ها

در انواع مختلف سیستم‌های الکتریکی، اتصال نقاطی از سیستم و بدنه‌ی تجهیزات الکتریکی به زمین از دو جهت مورد توجه است:

  1. تأمین امنیت جانی و محافظت از سلامتی افرادی که در تماس با تجهیزات الکتریکی هستند
  2. کمک به سالم ماندن عایق‌بندی تجهیزات الکتریکی و افزایش مدت دوام آنها جهت تأمین صحت عملکرد، صرف نظر از مسائل مربوط به ایمنی

در دیدگاه نخست، اصل موضوع ایمنی برای افرادی است که بنا به وظیفه‌ی شغلی در تماس با تجهیزات الکتریکی (کارکنان صنعت برق) می‌باشند، از یک طرف و تک تک افراد جامعه که مصرف کننده نهایی انرژی برق می‌باشند و ممانعت از آتش سوزی تجهیزات از راه قطع سریع مدارهای معیوب از طرف دیگر، به کمک وصل بدنه‌های هادی به هادی خنثی یا زمین می‌باشد، که این موضوع فلسفه اتصال به زمین در سیستم‌های فشار ضعیف و فشار متوسط می‌باشد. در حالیکه در دیدگاه دوم، اصل موضوع حفظ عایق‌بندی و تأمین صحت کارکرد ایمنی برای تجهیزات الکتریکی می‌باشد.

در مجموعه پادکست‌های زیر دستورالعمل اجرایی سیستم زمین در ساختمان‌ها ارائه شده است.

قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم

3 دیدگاه دربارهٔ «پادکست دستورالعمل اجرای سیستم زمین در ساختمان‌ها»

دیدگاه‌ خود را بنویسید