آموزش ولتا

معرفی منوی محاسبات افت ولتاژ فیدر نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کاربران قادر هستند که محاسبات افت ولتاژ یک فیدر فشار ضعیف را انجام دهند. ویژگی‌های این بخش از نرم افزار عبارتند از: امکان در نظر گرفتن ۲۵ نقطه بار در طول فیدر امکان در نظر گرفتن تنظیمات متفاوت برای هر بخش از کابل فیدر امکان انجام محاسبات برای فیدرهای …

معرفی منوی محاسبات افت ولتاژ فیدر نرم افزار ولتا ادامه »

معرفی منوی طراحی باس بار ترانکینگ نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کاربران قادرند تا طراحی یک باس بار ترانکینگ را انجام دهند. ویژگی‌های این بخش از نرم افزار عبارتند از: امکان در نظر گرفتن انواع متفاوت تغذیه باس بار شامل یکسو تغذیه، دو سو تغذیه و تغذیه از وسط امکان در نظر گرفتن انواع متفاوت توزیع بار شامل توزیع یکنواخت، …

معرفی منوی طراحی باس بار ترانکینگ نرم افزار ولتا ادامه »

معرفی منوی طراحی تابلو برق نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کاربران قادرند تا طراحی یک تابلو برق فشار ضعیف را انجام دهند. ویژگی‌های این بخش از نرم افزار عبارتند از: امکان انجام محاسبات برای تابلو برق‌های تکفاز و سه فاز امکان در نظر گرفتن بارهای تکفاز و سه فاز بطور همزمان (در مجموع حداکثر ۵۰ بار) امکان در نظر …

معرفی منوی طراحی تابلو برق نرم افزار ولتا ادامه »

معرفی منوی طراحی ترانسفورماتور نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کاربران قادرند که برای مجموعه‌ای از مصرف کننده‌ها (حداکثر ۲۵ بار)، ظرفیت ترانسفورماتور مورد نیاز را طراحی نمایند. همچنین کاربران می‌توانند اطلاعات ورودی خود را در یک فایل ذخیره کرده و در آینده در نرم افزار فراخوانی نمایند. دفترچه محاسبات این بخش از نرم افزار که در قالب یک …

معرفی منوی طراحی ترانسفورماتور نرم افزار ولتا ادامه »

معرفی منوی طراحی ژنراتور اضطراری نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کاربران قادرند تا ظرفیت مورد نیاز دیزل ژنراتور اضطراری برای تغذیه مجموعه‌ای از مصرف کننده‌ها (حداکثر ۲۵ بار) را تعیین نمایند. همچنین کاربران قادرند اطلاعات ورودی خود را در یک فایل ذخیره کرده و در آینده در نرم افزار فراخوانی نمایند. دفترچه محاسبات این بخش از نرم افزار که …

معرفی منوی طراحی ژنراتور اضطراری نرم افزار ولتا ادامه »

معرفی منوی محاسبات اتصال کوتاه نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کاربران قادرند که برای یک شبکه توزیع متداول، محاسبات اتصال کوتاه را انجام دهند. ویژگی‌های این بخش از نرم افزار عبارتند از: امکان در نظر گرفتن شبکه فشار متوسط تنها، دیزل ژنراتور اضطراری تنها (حالت جزیره‌ای) و هر دو تغذیه شبکه فشار متوسط و دیزل ژنراتور اضطراری (به شرط …

معرفی منوی محاسبات اتصال کوتاه نرم افزار ولتا ادامه »

معرفی منوی هماهنگی حفاظتی نرم افزار ولتا

هدف این بخش از نرم افزار امکان بررسی هماهنگی حفاظتی بین عملکرد یک تجهیز حفاظتی با حفاظت‌های بالادست و پایین دست می‌باشد. همچنین می‌توان تنظیمات حفاظتی را تغییر داده تا هماهنگی حفاظتی بین تجهیزات برقرار گردد. ویژگی‌های این بخش از نرم افزار عبارتند از: امکان تنظیم هماهنگی جریانی، هماهنگی زمانی و هماهنگی جریانی-زمانی نمایش نتیجه …

معرفی منوی هماهنگی حفاظتی نرم افزار ولتا ادامه »

معرفی طراحی حفاظت موتور نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کاربران قادرند که برای یک موتور الکتریکی حفاظت لازم را بر اساس نشریه ۱۱۰ تعیین نمایند. نمونه دفترچه محاسبات بخش طراحی حفاظت موتور نرم افزار که در قالب یک فایل PDF می‌باشد، از اینجا قابل دریافت است. همچنین در ادامه نحوه کار با این بخش نرم افزار نشان داده …

معرفی طراحی حفاظت موتور نرم افزار ولتا ادامه »

معرفی منوی طراحی سیستم زمین نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کاربران قادرند که مقاومت سیستم زمین را برای ۱۴ نوع سیستم زمین مختلف شامل موارد زیر محاسبه نمایند و نقشه سیستم زمین را بر اساس مبحث ۱۳ در نرم افزار اتوکد بصورت خودکار ترسیم نمایند: الکترود صفحه‌ای الکترود میله‌ای اتصال موازی الکترودهای میله‌ای در یک ردیف الکترود هادی تسمه‌ای …

معرفی منوی طراحی سیستم زمین نرم افزار ولتا ادامه »

معرفی منوی محاسبه ولتاژ و جریان خطای نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کابران قادرند که در صورت اتصالی فاز به بدنه، ولتاژ بدنه و جریان جاری در مسیر خطا را برای سیستم‌های زمین TT، TN و IT محاسبه نمایند. در ادامه نحوه کار با بخش محاسبه ولتاژ و جریان خطای نرم افزار ولتا آموزش داده می‌شود: