معرفی منوی محاسبه ولتاژ و جریان خطای نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کابران قادرند که در صورت اتصالی فاز به بدنه، ولتاژ بدنه و جریان جاری در مسیر خطا را برای سیستم‌های زمین TT، TN و IT محاسبه نمایند.

در ادامه نحوه کار با بخش محاسبه ولتاژ و جریان خطای نرم افزار ولتا آموزش داده می‌شود:

دیدگاه‌ خود را بنویسید