معرفی طراحی حفاظت موتور نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کاربران قادرند که برای یک موتور الکتریکی حفاظت لازم را بر اساس نشریه ۱۱۰ تعیین نمایند.

نمونه دفترچه محاسبات بخش طراحی حفاظت موتور نرم افزار که در قالب یک فایل PDF می‌باشد، از اینجا قابل دریافت است. همچنین در ادامه نحوه کار با این بخش نرم افزار نشان داده شده است:

دیدگاه‌ خود را بنویسید