معرفی منوی برآورد دیماند ساختمان‌های تجاری و مسکونی

در این بخش از نرم افزار کاربران قادر هستند که برآوردی از دیماند ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری به همراه مصارف عمومی آنها بر اساس دستورالعل شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان داشته باشند. ویژگی‌های این بخش از نرم افزار عبارتند از:

  • امکان درج مشخصات واحدهای مسکونی و تجاری به تفکیک واحدها
  • امکان محاسبه آمپر بر فاز در کنار محاسبه دیماند
  • امکان ذخیره سازی و فراخوانی داده‌های ورودی کاربر و خروجی نرم افزار
  • امکان طراحی دفترچه محاسبات برآورد دیماند ساختمان‌های مسکونی و تجاری شامل اطلاعات ورودی و خروجی نرم افزار در قالب یک فایل PDF [نمونه فایل دفترچه محاسبات]

در ادامه نحوه استفاده از بخش برآورد دیماند ساختمان‌های مسکونی و تجاری نرم افزار ولتا نشان داده شده است:

دیدگاه‌ خود را بنویسید