معرفی منوی طراحی باس بار ترانکینگ نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کاربران قادرند تا طراحی یک باس بار ترانکینگ را انجام دهند. ویژگی‌های این بخش از نرم افزار عبارتند از:

  • امکان در نظر گرفتن انواع متفاوت تغذیه باس بار شامل یکسو تغذیه، دو سو تغذیه و تغذیه از وسط
  • امکان در نظر گرفتن انواع متفاوت توزیع بار شامل توزیع یکنواخت، توزیع نایکنواخت و متمرکز در انتهای باس بار
  • امکان ذخیره داده‌های ورودی کاربر در یک فایل و فراخوانی آن در نرم افزار در آینده
  • محاسبه جریان مجاز باس بار با در نظر گرفتن جریان باس بار، افت ولتاژ و حفاظت انتخابی
  • محاسبه افت ولتاژ باس بار و تنظیم حفاظت آن
  • امکان در نظر گرفتن ۲۵ انشعاب در محاسبات
  • امکان تهیه دفترچه محاسبات طراحی باس بار ترانکینگ شامل اطلاعات ورودی و خروجی نرم افزار در قالب یک فایل PDF [نمونه فایل دفترچه محاسبات]

در ادامه نحوه استفاده از این بخش نرم افزار نشان داده شده است:

دیدگاه‌ خود را بنویسید