معرفی منوی طراحی تابلو برق نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کاربران قادرند تا طراحی یک تابلو برق فشار ضعیف را انجام دهند. ویژگی‌های این بخش از نرم افزار عبارتند از:

  • امکان انجام محاسبات برای تابلو برق‌های تکفاز و سه فاز
  • امکان در نظر گرفتن بارهای تکفاز و سه فاز بطور همزمان (در مجموع حداکثر ۵۰ بار)
  • امکان در نظر گرفتن هر دو نوع بار موتوری و غیر موتوری
  • امکان در نظر گرفتن ضرایب همزمانی و بهره برداری برای هر بار و همچنین ضریب همزمانی تابلو
  • امکان ذخیره داده‌های ورودی کاربر در یک فایل و فراخوانی آن در نرم افزار در آینده
  • جایابی بارهای تکفاز در تابلو برق سه فاز به منظور بهبود تعادل شبکه برق
  • محاسبه جریان، ضریب توان، جریان راه اندازی و ضریب توان راه اندازی تابلو
  • طراحی کابل‌های انشعابات و کابل ورودی تابلو
  • امکان تهیه دفترچه محاسبات طراحی تابلو برق شامل اطلاعات ورودی و خروجی نرم افزار در قالب یک فایل PDF [نمونه فایل دفترچه محاسبات]
  • امکان تهیه خروجی نقشه تابلو برق طراحی شده به همراه اطلاعات و نتایج طراحی انشعابات برای نرم افزار اتوکد در قالب یک فایل DXF  [نمونه فایل نقشه تابلو برق]

در ادامه نحوه استفاده از این بخش نرم افزار در سه قسمت نشان داده شده است:

دیدگاه‌ خود را بنویسید