معرفی منوی طراحی ترانسفورماتور نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کاربران قادرند که برای مجموعه‌ای از مصرف کننده‌ها (حداکثر ۲۵ بار)، ظرفیت ترانسفورماتور مورد نیاز را طراحی نمایند. همچنین کاربران می‌توانند اطلاعات ورودی خود را در یک فایل ذخیره کرده و در آینده در نرم افزار فراخوانی نمایند. دفترچه محاسبات این بخش از نرم افزار که در قالب یک فایل PDF است، شامل اطلاعات ورودی کاربر، ظرفیت ترانس، جریان سمت فشار ضعیف، امپدانس‌ ترانس، تلفات اهمی ترانس، تنظیم حفاظت ترانس و ابعاد اصلی اتاق ترانس می‌باشد. نمونه‌ای از فایل دفترچه محاسبات بخش طراحی ترانس نرم افزار از اینجا قابل دریافت است. در ادامه نحوه کار با این بخش از نرم افزار نشان داده شده است:

دیدگاه‌ خود را بنویسید