معرفی منوی طراحی ژنراتور اضطراری نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کاربران قادرند تا ظرفیت مورد نیاز دیزل ژنراتور اضطراری برای تغذیه مجموعه‌ای از مصرف کننده‌ها (حداکثر ۲۵ بار) را تعیین نمایند. همچنین کاربران قادرند اطلاعات ورودی خود را در یک فایل ذخیره کرده و در آینده در نرم افزار فراخوانی نمایند. دفترچه محاسبات این بخش از نرم افزار که در قابل یک فایل PDF است، شامل اطلاعات ورودی کاربر، ظرفیت دیزل ژنراتور و تنظیم حفاظت آن می‌باشد. نمونه‌ای از فایل دفترچه محاسبات بخش طراحی ژنراتور اضطراری از اینجا قابل دریافت است. در ادامه نحوه کار با این بخش از نرم افزار نشان داده شده است:

دیدگاه‌ خود را بنویسید