معرفی منوی محاسبات اتصال کوتاه نرم افزار ولتا

در این بخش از نرم افزار کاربران قادرند که برای یک شبکه توزیع متداول، محاسبات اتصال کوتاه را انجام دهند. ویژگی‌های این بخش از نرم افزار عبارتند از:

امکان در نظر گرفتن شبکه فشار متوسط تنها، دیزل ژنراتور اضطراری تنها (حالت جزیره‌ای) و هر دو تغذیه شبکه فشار متوسط و دیزل ژنراتور اضطراری (به شرط در مدار بودن تنها یکی از آنها در هر لحظه) به عنوان منابع تغذیه شبکه

  • در نظر گرفتن اثر بارهای موتوری در محاسبات اتصال کوتاه
  • محاسبه جریان اتصال کوتاه ماکزیمم و مینیمم در همه باس‌های شبکه و همچنین جریان اتصال کوتاه ماکزیمم در محل هر کلید
  • امکان ذخیره اطلاعات ورودی کاربر در یک فایل و فراخوانی اطلاعات فایل در زمان دیگر
  • امکان تهیه دفترچه محاسبات شامل اطلاعات ورودی و خروجی نرم افزار در قالب یک فایل PDF [نمونه فایل دفترچه محاسبات]

در ادامه نحوه استفاده از بخش محاسبات اتصال کوتاه نرم افزار نشان داده شده است:

دیدگاه‌ خود را بنویسید